Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2022. godini

Temeljem Plana rada za 2022. godinu Turistička zajednica Imota raspisuje

JAVNI POZIV za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“ u 2022. godini

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za manifestacije koje doprinose sljedećim ciljevima:

– unapređenju/obogaćivanju turističke ponude destinacije

– razvoju sadržaja koji omogućava produženje turističke sezone.

II. Sredstva potpore biti će odobrena za organizaciju i realizaciju manifestacija i to za:

1. zabavne manifestacije,

2. sportske manifestacije,

3. tradicijske/kulturne manifestacije,

4. ostale manifestacije.

III. Kriteriji za odobravanje potpore su:

  • kvalitetna priprema i realizacija manifestacije proizvoda (jasno definiran cilj i sadržaj/program),
  • značaj manifestacije za razvoj i doprinos obogaćivanju turističke ponude,
  • tradicija održavanja manifestacije/održivost.

IV. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 55.000,00 kunaOrganizator može ostvariti potporu u iznosu od 1.000,00 kn do najviše 5.000,00 kn.

V. Potrebna dokumentacija za kandidaturu:

  • Naziv i opis manifestacije
  • Financijski plan i program manifestacije
  • Dokaz o pravnom statusu organizatora

VI. Kandidatura s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se Turističkoj zajednici Imota, najkasnije do 20. travnja 2022. godine.

VII. Odluku o dodjeli sredstava potpore donosi Turističko vijeće TZ Imota.

VIII. Kandidature se šalju na adresu: Turistička zajednica Imota, Ante Starčevića 3, 21260 Imotski.

TZ Imota, 4. travnja 2022.

Možda ti se također svidi...