Imotska krajina obiluje jezerima i vrtačama.  Međutim, dok su Modro i Crveno svjetski poznata jezera, mnoga druga do kojih nema ni prometnica, iako jednako atraktivna, gotovo su nepoznata. U općini Lokvičići, koju čini pet sela, nalaze se čak tri takva jezerska pastorka – Lokvičićko (ili Mamića jezero), Knezovića jezero i Galipovac.  Ljepote tih jezera jedva su poznate i stanovnicima obližnjega Imotskog. Ta tri jezera, zajedno s Prološkim, koje im je nasuprot, i Imotskim poljem koje je na tom području veći dio godine pod vodom, zbog čega se i zove Blato, tvore jedinstvenu cjelinu.
Tijekom zimskih mjeseci i početkom proljeća vrela s platoa Studenaca i Ričica povećavaju svoj kapacitet te, zajedno s kišnicom, donose goleme količine vode koje se ulijevaju u zapadni dio Imotskog polja, povećavajući tako površinu Prološkog jezera, koje se razlije u Blato i poplavi 3 – 4 km 2. Dubina vode Blata je 1 – 6 m. Nasuprot Prološkom jezeru nalaze se Galipovac, Knezovića jezero i Lokvičićko jezero, od kojih je najpoznatije i najveće Galipovac, smješten uz
najsjeverniju točku Imotskog polja. Stijene su mu izuzetno strme. Do vode se lakše može doći najnižim prijevojem sedla uz samo polje. Dimenzije jezera su 170 x 115 m, a dubina mu je veća od 60 m, tj. varira do desetak metara, ovisno o godišnjem dobu i priljevu vode.  Dno jezera je muljevito, a voda je relativno bistra, osim u vrijeme pojačanog dotoka. Uz jezero su uređeni vidikovci i odmorišta. Jugozapadno od Galipovca, na maloj udaljenosti, nalazi se Knezovića jezero, izuzetno strma i nepristupačna ponikva, koja se po nepristupačnosti, ali i sličnosti, može mjeriti s Crvenim jezerom, premda je Knezovića jezero znatno manje. Voda u jezeru izuzetno je bistra, a duboka je 40-ak metara. Voda u ta tri jezera oscilira i po desetak metara, ali jezera nikada ne presuše zbog čega se pretpostavlja da imaju siguran dotok vode. Sva tri jezera graniče s Imotskim poljem ili Blatom, a s velikom se vjerojatnošću može tvrditi  da su s njim povezani podzemnim vodotokovima. Ni sama okolica jezera  ne oskudijeva zanimljivostima. Sva četiri  jezera i Blato isprepleteni su vrtačama, suhim jezerima i brežuljcima po kojima su rasuti vrtovi, kaskadni vinogradi, gradine i mnoga arheološka nalazišta.