Imotska krajina obiluju jezerima i vrtačama.  Međutim, dok su Modro i Crveno
svjetski poznata jezera, mnoga druga do kojih nema ni prometnica, iako jednako
atraktivna, gotovo su nepoznata.
U općini Lokvičići, koju čini pet sela, nalaze se čak tri takva jezerska pastorka
– Lokvičićko (ili Mamića jezero), Knezovića jezero i Galipovac.  Ljepote tih jezera
jedva su poznate i stanovnicima obližnjega Imotskog. Ta tri jezera, zajedno s
Prološkim, koje im je nasuprot, i Imotskim poljem koje je na tom području veći dio
godine pod vodom, zbog čega se i zove Blato, tvore jedinstvenu cjelinu.
Tijekom zimskih mjeseci i početkom proljeća vrela s platoa Studenaca i Ričica
povećavaju svoj kapacitet te, zajedno s kišnicom, donose goleme količine vode koje
se ulijevaju u zapadni dio Imotskog polja, povećavajući tako površinu Prološkog
jezera, koje se razlije u Blato i poplavi 3 – 4 km 2. Dubina vode Blata je 1 – 6 m.
Nasuprot Prološkom jezeru nalaze se Galipovac, Knezovića jezero i
Lokvičićko jezero, od kojih je najpoznatije i najveće Galipovac, smješten uz
najsjeverniju točku Imotskog polja. Stijene su mu izuzetno strme. Do vode se lakše
može doći najnižim prijevojem sedla uz samo polje. Dimenzije jezera su 170 x 115 m,
a dubina mu je veća od 60 m, tj. varira do desetak metara, ovisno o godišnjem dobu i
priljevu vode.  Dno jezera je muljevito, a voda je relativno bistra, osim u vrijeme
pojačanog dotoka. Uz jezero su uređeni vidikovci i odmorišta.
Jugozapadno od Galipovca, na maloj udaljenosti, nalazi se Knezovića jezero,
izuzetno strma i nepristupačna ponikva, koja se po nepristupačnosti, ali i sličnosti,
može mjeriti s Crvenim jezerom, premda je Knezovića jezero znatno manje. Voda u
jezeru izuzetno je bistra, a duboka je 40-ak metara.
Voda u ta tri jezera oscilira i po desetak metara, ali jezera nikada ne presuše
zbog čega se pretpostavlja da imaju siguran dotok vode. Sva tri jezera graniče s
Imotskim poljem ili Blatom, a s velikom se vjerojatnošću može tvrditi  da su s njim
povezani podzemnim vodotokovima.
Ni sama okolica jezera  ne oskudijeva zanimljivostima. Sva četiri  jezera i Blato
isprepleteni su vrtačama, suhim jezerima i brežuljcima po kojima su rasuti vrtovi,
kaskadni vinogradi, gradine i mnoga arheološka nalazišta.