Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke i mjere koje je potrebno poduzeti u svrhu obavljanja poslova u turizmu. U prilogu se nalaze preporuke za rad hotela i iznajmljivača, marina i kampova i turističkih agencija.

HOTELI I SMJEŠTAJNE JEDINICE
MARINE I KAMPOVI
TURISTIČKE AGENCIJE