Vrlo blizu Imotskoga, uza sam rub grada, nalazi se Modro jezero. Narod mu je dao ime zbog modre boje njegove vode. Modro jezero ima oblik bubrega. Duzi mu je promjer sjeveroistok-jugozapad (oko 800 m). Širina koleba od 250 do 400 m.
Dubina ponikve mjerena je vise puta jer se do površine vode lako dolazi lijepo građenim puteljkom. Prije nego se rekne o dubini, treba naglasiti da je obod otvora ponikve nagnut te je prema najnovijim mjerenjima južni najniži 386 m nadmorske visine, a sjeverni najviši 527,7 m nad morem. Razina vode penje se za kišnih dana obično do 329 m nadmorske visine.
Tada dubina vode iznosi 90 m. Međutim, voda neprestano oscilira i dubina se jezera mijenja od potpunog presušenja do najveće dubine kada se voda prelijevala i iznosila 147 m. To se, vjerojatno, vise neće ponoviti zbog toga jer su potresom 1942. proširene podzemne odvodne pukotine, sto najbolje potvrđuju veoma česta presušenja samog jezera, u ranoj jeseni za sušnih godina.

U Modrom jezeru vidan je proces zatrpavanja, naročito sa sjeverne strane, a s južne se počeo jace pokazivati tek nakon potresa 1942. godine. Tada je srušena Vidilica i veliki su se blokovi kamenja survali u jezero.
Sva su jezera u svezi sa sustavom podzemnih pukotina iz otvora kojih pod hidrostatskim pritiskom izbija voda i dize visinu jezerske vode. Ovi otvori nad podzemnim vodenim pukotinama (kanalima) raznovrsni po svojoj veličini, izbijaju obično pri dnu ili na samom dnu jezera kao sto je i u Modrom jezeru gdje se, kad jezero presuši, vide kao minijaturni krateri ugaslih vulkana.