Obavijest o obvezi uplate turističke članarine i dostave podataka poreznoj upravi

Temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama  NN 52/2019 i Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici NN14/20 osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac TZ-2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor:

  • Smještaj u domaćinstvu – 45,00 kn po krevetu
  • Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – 30,00 kn po krevetu

Paušalni iznos članarine za pomoćne krevete umanjuje se za 50% – odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

S obzirom da se područje Imotske krajine nalazi u turistički nerazvijenom području, na obračun TZ primjenjuje se popust od 20%, što daje iznos članarine od 36 kuna za glavni ležaj i 18 kuna za pomoćni ležaj.  odnosno 18 kuna.

Međutim, dana 31. srpnja 2020. u Narodnim novinama objavljen Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici temeljem kojeg je godišnji iznos paušalne turističke članarine umanjen za 50%, dok se u potpunosti oslobađa plaćanja na pomoćne krevete.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi Obrazac TZ-2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Novi TZ obrazac možete preuzeti na linku:

TZ 2.pdf (porezna-uprava.hr)

U obrazac TZ-2  unose se svi podaci koji se obrascem traže, a to su:

  1. Područni ured i ispostava Porezne uprave nadležna prema prebivalištu osobe – građanina ili u uobičajenom boravištu.
  1. Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine: OIB, ime i prezime osobe – građana, adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta, šifra/naziv općine/grada prebivališta ili uobičajenog boravišta osobe – građana te podaci za obračun članarine turističkoj zajednici.

Redni broj 1. – 8.

– Redni broj 1: Upisuje se broj kreveta (osnovnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

-Redni broj 2: Upisuje se broj kreveta ( pomoćnih) u sobi, apartmanu ili kući za odmor, odnosi se na pomoćne krevete koji se nalaze u izreci Rješenja za iznajmljivanje.

Redni broj 9.

– Ukupno obračunani iznos dobije se zbrojem ukupnih iznosa rednog broja 1. I 2.

Redni broj 13.

Iznosi se umanjuju  20% zbog potpomognutog područja.

Redni broj 16.

– Označava se način plaćanja članarine na način da se potvrdi jednokratna uplata ili obročno plaćanje kod dostave obrasca putem ePorezna odnosno zaokruži «DA” kod dostave putem nadležne ispostave Porezne uprave ako se radi o jednokratnoj uplati ili obročnom plaćanju iznosa iz rednoga broja 15.

– Ukoliko se radi o obročnom plaćanju obračunani iznos iz rednoga broja 15. dijeli se s brojem 3, tj. brojem obroka.

Redni broj 17.

– Upisuje se ukupni iznos primitka iz evidencije prometa (Obrazac EP) iz Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (članak 13. stavak 4.).

Brojevi računa na koje se uplaćuje turistička članarina:

Za Grad Imotski –  HR35 10010051715527154

Naznaka primatelja je: Turistička članarina TZ Imota, model je HR67, a poziv na broj je OIB iznajmljivača, svrha je: Uplata turističke članarine za 2020. godinu.

Možda ti se također svidi...