Obveze iznajmljivača u 2019. godini.

Poštovani iznajmljivači, u ovoj godini promijenilo se dosta toga pa vam želimo na vrijeme skrenuti pozornost na sve novosti.

Sukladno Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine, predstavnička tijela tih jedinica donose odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu.

Sukladno tim odlukama, iznajmljivači iz grada Imotskog te općina Cista Provo, Lovreć, Zagvozd, Zmijavci, Runovići, Podbablje i Proložac imati će godišnju obvezu paušalnog poreza po krevetu u visini od 150,00 kuna, što je i zakonski minimum.  Općinsko vijeće općine Lokvičići donijelo je odluku da visina paušalnog poreza bude 300,00 kuna po krevetu.

Također, u 2019. godini promijenila se i visina paušalne boravišne pristojbe, pa ona sada iznosi:

 • 172,50 kuna po krevetu za sve općine Imotske krajine, Vinjane Donje i Gornje te Glavinu Gornju.
 •  241,50 kuna za Glavinu Donju
 • 293,35 za užu jezgru grada Imotskog.

Ove novosti u plaćanju boravišne pristojbe sustav e-visitor će sam ažurirati  i promijeniti iznose na uplatnicama za ovu godinu.

Podsjećamo da su do 28. veljače svi iznajmljivači dužni dostaviti TZ obrasce u nadležnu Poreznu upravu. Obrazac možete preuzeti na linku:

https://mint.gov.hr/UserDocsImages//arhiva//140305_ObrazacTZ.docx

Obrazac TZ – kako ispuniti:

 • Naziv područnog ureda i ispostave Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe.
 • Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine
  • Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe
  • Porezni broj (OIB)
  • Tvrtka pravne osobe ili obrta prema mjestu obavljanja djelatnosti (ako je riječ o pravnoj osobi)
  • Šifra općine, grada sjedišta ili prebivališta (vidi za svoju općinu, grad, itd.)
  • Oznaka ili naziv djelatnosti koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale upisane u registar trgovačkog suda tj. šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (55.9 za domaćine)
 • Podaci za konačni obračun članarine i utvrđivanje predujma za naredno razdoblje
  • Primitci iz obrasca EP (Evidencija o prometu za domaćine)
  • Stopa obračuna prema dolje navedenoj tablici po razredu naselja i skupini djelatnosti
  • Umnožak prve dvije stavke podijeljen sa 100
  • Uplaćeni predujam je iznos kojeg smo platili tijekom protekle godine
  • Razlika je pretplaćeni iznos
  • Razlika za povrat
  • Mjesečni obroci (ukupan iznos članarine podijeljen s brojem mjeseci u kojima se obavlja djelatnost)

Stope obračuna su:

Za grad Imotski (B) – 0, 14858

Glavina Donja (C) – 0,12920

Sve ostale općine Imotske krajina i naselja grada Imotskog – 0,11628

Brojevi računa na koje se uplaćuje turistička članarina:

Za Grad Imotski –  HR35 10010051715527154

Naznaka primatelja je: Turistička članarina TZ Imota, model je HR67, a poziv na broj je OIB iznajmljivača, svrha je: Uplata turističke članarine za 2019. godinu.

Možda ti se također svidi...