Službenik za informiranje:
Luka Kolovrat
Telefon: 021/842-221
e-mail: info@visitimota.com

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail info@visitimota.com
2. poštom na adresu: Ante Starčevića 3, 21260 Imotski
3. osobno na adresu : Ante Starčevića 3, 21260 Imotski

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun.

Turistička zajednica omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Turističke zajednice  ili se jednim zahtjevom traži veći broj informacija.

Obrasci:

Zahtjev za pristup informaciji

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Ograničenje prava na pristup informacijama

Naknada za pristup informacijama