Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – korištenje pomoćnih kreveta

Izmjenama Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ 52/19) je propisano da osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni)

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj: 120/19), članak 3. stavak 6. je propisano da se pomoćni krevet ne izražava u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.

U praksi bi značilo da iznajmljivači koji su registrirani  za pružanje usluga u domaćinstvu iza 1. rujna 2007. godine, (odnosno nakon stupanja na snagu Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07.) imaju dvije mogućnosti:

 1. Ne koristiti pomoćne krevete. U tom slučaju iznajmljivač ništa ne mijenja. Zadržava rješenje koje je prije ishodio u kojem su pomoćni kreveti evidentirani u obrazloženju rješenja, ali se ti pomoćni kreveti ne smiju reklamirati niti se na njih smiju primiti goste.

2. Koristiti pomoćne krevete. Iznajmljivač se mora javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo (nekadašnji Ured državne uprave, sjedište Split ili ispostave državne uprave) prema mjestu objekt za iznajmljivanje, kako bi dobio novo rješenje. U novom rješenju će se pomoćni kreveti evidentirati u izreci rješenja.  Iznajmljivač popunjava zahtjev i izjavu da nije došlo do bitnih promjena (obrasci se mogu preuzet u Upravnom odjelu). Uz zahtjev moraju priložiti preslik osobne iskaznice, preslik postojećeg rješenja i 70 kuna takse.

Zahtjev se rješava u neposrednom postupku (nema očevida). Iznajmljivač bi novo rješenje trebao ishodovati do trenutka kad mu dolaze gosti u objekt.

Napominjemo da će HTZ  kontrolirati prijave gostiju, te će se podatci o iznajmljivačima koji rade suprotno rješenju dostavljati turističkoj inspekciji. Turistička inspekcija u tom slučaju donosi rješenje o zabrani rada za neregistriranu djelatnost, a novčana kazna za navedeni prekršaj koji se prvi put počini može iznositi od 2500.00 do 10.000 kuna sukladno članku 48. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Iznajmljivači koji su registrirani temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. za bilo koje promjene se moraju javiti u Upravni odjel za turizam i pomorstvo prema mjestu objekt za iznajmljivanje.

Možda ti se također svidi...